Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and commitment therapy (ACT – uitgesproken als ‘ekt) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie, die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes, in samenwerking met Kelly Wilson en Kirk Strosahl.

Met ACT leer je om jezelf te richten op zaken die jij directkunt beïnvloeden, zoals jouw eigen gedrag. Dit in plaats van controle zoeken over zaken die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit betekent een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten (Acceptance) en investeren in de dingen écht belangrijk zijn (Commitment). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen het onvermijdelijke uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

Zoek je ACT therapie in Maastricht of Limburg?

ACT

Hoe werkt ACT-therapie

ACT bestaat uit zes verschillende processen (vaak uitgebeeld in het ACT-hexaflex):

  1. Hier en Nu: Aandacht voor het hier en nu
  2. Waarden: Investeren in je kernwaarden.
  3. Toegewijd handelen: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.
  4. Het Zelf: Flexibel omgaan met jouw zelf(beeld).
  5. Defusie: Afstand nemen van je gedachten.
  6. Acceptatie: Ruimte maken voor alles wat wij ervaren

 

 

Wat doet een ACT therapeut?

De therapeut doorloopt met jou deze 6 stappen in willekeurige volgorde, vooral door te kijken wat zich aandient. Het doel van ACT is het ontwikkelen van mentale flexibiliteit en persoonlijke veerkracht. Dit helpt om op een meer flexibele en werkbare manier om te gaan met alles wat op jouw pad komt. De gezochte gedragsverandering staat dus minder in het teken ‘klachten reduceren’. ACT leert je om jezelf op een andere manier verhouden tot ‘negatieve ervaringen’.

Door een betere coping verminderen de klachten en neemt de kwaliteit van leven toe. Je leert om het zinloze gevecht met emoties en gedachten te stoppen, of vervelende dingen in je leven te voorkomen of te vermijden. Immers als jij gedachten of gevoelens onderdrukt of er tegenin gaat, geef je ze meer kracht en komen zij later vaak sterker terug. Het acroniem van ACT wordt soms ook vertaald naar ‘Accept, Choose, and Take Action’. Dit geeft kernachtig de essentie van ACT weer.

De ACT therapeut luistert actief, reflecteert, gebruikt metaforen en biedt oefeningen aan die ervoor zorgen dat je beter kunt omgaan met de tegenslagen zoals je die ervaart. Stel het is heel druk in je hoofd, en je ervaart veel negatieve emoties. ACT oefeningen leren je om contact te houden met het ‘hier en nu’. Bijvoorbeeld oefeningen met het gebruik van zintuigen zijn behulpzaam om bij jezelf te blijven. Dit helpt je om niet helemaal te worden meegezogen door je klachten.

Wil je meer weten over ACT-therapie of zoek je ACT therapeut in Maastricht of Limburg? 

Werkt ACT? Wat zijn de resultaten van ACT-therapie?

In de laatste jaren is veel empirisch onderzoek gedaan naar de effecten van ACT therapie. Het is gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen.  ACT werkt dus en is erkend als een evidence based therapy voor depressie, angst, OCD, verslavingen, (chronische) pijn, en tinnitus.

 

Wanneer kiezen voor ACT therapie?

ACT is bijzonder effectief bij (chronische) pijn, angst en fobieën, psychotische stoornissen, obsessief-compulsieve stoornissen (OCD), eetstoornissen, arbeidsgerelateerde problemen, levensfaseproblematiek/ouderen, epilepsie, en autisme.

 

Wat kost ACT therapie

Bij de Psychotherapiepraktijk Limburg kost een ACT therapie 103 euro per sessie (45 minuten). De vergoeding is afhankelijk van je verzekeringspakket. Voor het totale overzicht van kosten en mogelijkheden tot vergoeding klik hier 

 

ACT therapie Maastricht

Voor individuele ACT therapie kunt je in Maastricht, Zuid-Limburg/Nederlands Limburg terecht bij de Psychotherapie Praktijk Limburg

EFT-therapeut

Dr. Anna Huysse is ACT-therapeut. Zij is aanvullend getraind in deze methodiek. Als je contact opneemt, wordt gevraagd een intakeformulier in te vullen. Daarna volgt een kennismakings- of intakegesprek, waarin je samen met Dr. Anna Huysse bekijkt of er een klik is en of de ACT-aanpak passend is.  Wil je kennismaken?

 

Wat is onze kijk op ACT?

De filosofie achter ACT kent als uitgangspunt dat mensen lijden onder hun bestaan, door het vermijden van eigen gedachten, gevoelens en herinneringen (de zogenaanmde experiëntiële vermijding). Velen van ons zijn opgegroeid met de opdracht onze innerlijke ervaringen onder controle te houden. Negatieve gevoelens en gedachten zijn dan een teken van zwakte. De impliciete aanname van onze opvoeders is dat wij gelukkiger zijn als we negatieve gevoelens en gedachten uitbannen. Uit onderzoek is gebleken dat dit niet klopt, sterker eerder everechts werkt. Immers alles dat aandacht krijgt groeit. ACT is in zekere zin het afleren van deze conditionering en richt zich op het doorbreken van aangeleerde patronen. Er komt zo meer ruimte om te leren van negatieve ervaringen en ook om daaraan zingeving te ontlenen. Wil je van de vraag ´wie ben ik´ naar ´wie wil ik zijn´? Wil jij jezelf opnieuw uitvinden?