Geluk: moeten we daar iets mee?

Sinds mijn studiejaren ga ik regelmatig naar programma’s van Studium Generale. Vorige week ging ik naar een lezing over geluk. Ik reageer altijd een beetje allergisch op het woord geluk. Mijn persoonlijke mening is dat wij te veel druk ervaren om gelukkig te zijn. Dit werkt contraproductief en heeft geleid tot afstand van onszelf als […]