EMDR

EMDR is een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een relatief nieuwe en daarmee niet-traditionele vorm van psychotherapie. EMDR is begin jaren negentig ontwikkeld, door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de afgelopen decennia is deze aanpak verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. EMDR groeit snel in populariteit en is vooral bekend geworden door de behandeling van Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

Wanneer is EMDR geschikt?

EMDR wordt gebruikt om ingrijpende ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden op een goede manier te verwerken en een plek te geven.  Trauma gerelateerde angsten en PTSS komen vaak voor na ingrijpende ervaringen zoals fysieke of psychische mishandeling, verkrachting, geweldsincidenten, medisch onderzoek en medische ingrepen,  auto-ongelukken of beroep gebonden trauma’s (o.a. brandweer, politie, ambulancediensten, krijgsmacht). Iemand ondervindt daarvan -soms vele jaren later na het voorval/de voorvallen- nog steeds problemen. Voorkomende klachten zijn bijvoorbeeld emotionele aanvallen, nachtmerries, angsten alsmede  schrik- en vermijdingsreacties. De herinneringen aan de schokkende gebeurtenis(sen) blijven zich dan opdringen. Verder wordt EMDR in toenemende mate ingezet bij verslavingsvraagstukken, eetstoornissen, borderline problematiek, maar ook voor persoonlijke groei en topprestaties.

EMDR bij pijn en tinnitus

Het vermogen van EMDR om fysieke en emotionele stress geassocieerd met PTSS te verminderen, heeft ook geleid tot de gedachte om chronische pijn te behandelen. Normaal is pijn een signaal van het lichaam dat er iets niet goed gaat. Soms is de oorzaak van de pijn al weg, maar blijft de pijn of is de pijn erger dan de ernst van het letsel zou doen vermoeden. In de praktijk blijkt dat na EMDR behandeling minder pijn wordt gevoeld.

Pijn ervaren we met onze hersenen. Bij chronische pijnklachten worden sommige hersengebieden overgevoelig of overactief, terwijl in andere gebieden de activiteit juist terugloopt. De hersenen zijn bij chronische pijn als het ware niet in balans. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij PTSS de activiteit in het brein normaliseert. EMDR kan ook patronen in het brein bij sommige vormen van chronische pijn beïnvloeden.

Zo veronderstellen onderzoekers dat in het geval van oorsuizen het tinnitus geluid als ‘gevaar’ wordt gelabeld in het brein. Dit wordt als zeer stressvol ervaren. EMDR kan de emotionele dimensie loskoppelen, waarna ook het gevoel van gevaar en de bijhorende alertheid afneemt. Daardoor wennen de hersenen aan het tinnitus geluid en kan het meer naar de achtergrond verdwijnen.

Word je gekweld door chronische pijnen en/of Tinnitus? Ben je bereid te onderzoeken of EMDR voor jou verlichting kan brengen? Maak onderaan de pagina een afspraak.

EMDR voor topprestaties

Een van de meest innovatieve toepassingen van EMDR-therapie is het behandelen van prestatievraagstukken. EMDR gebruikt hetzelfde protocol om stress en angsten rond werk, school of andere soorten prestaties te verminderen. Voorbeelden van prestatieproblemen kunnen zijn:

 • Faalangst
 • Angst voor spreken in het openbaar, interviews en presentaties
 • Anticiperende angst
 • Slechte stressmanagementvaardigheden
 • Inconsistente prestaties
 • Herstel van sportblessures

Verder is sport een goed voorbeeld van de behoefte aan evenwicht tussen mentale focus, fysiek uithoudingsvermogen en gereguleerde emoties. EMDR helpt de focus en concentratie te verbeteren door dingen achter je te laten en het denken te helpen kalmeren en emoties minder gevoelig te maken. Als je bijvoorbeeld tijdens een wedstrijd gemakkelijk boos wordt, is de kans groot dat negatief geladen emoties in de weg zitten. EMDR kan helpen deze ‘op te ruimen’. Bovendien helpt EMDR jou om afleidingen weg te nemen die jouw concentratie- en concentratievermogen negatief beïnvloeden. Je wordt gevraagd de gewenste resultaten te visualiseren en samen met Dr. Anna Huysse te werken aan prestatievaardigheden zoals focus, concentratie, emotie management, doorzettingsvermogen, ontspanning, het stellen van doelen en tijdbeheer. Indien nodig worden mentale of fysieke blokkades behandeld.

Wil jij met jouw talenten woekeren? Wil jij presenteren op de top van jouw aanleg en vermogen? Ben jij geïnteresseerd in onze EMDR ‘resource installation’ aanpak? Maak onderaan de pagina een afspraak.

Hoe werkt EMDR?

Wat doet een EMDR therapeut? EMDR is een kortdurende therapievorm volgens vaste protocollen. De EMDR-therapeut vraagt je aan de gebeurtenis/een voorval terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit gebeurt om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Dr. Anna Huysse zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met afleidende stimuli, bijvoorbeeld een beweging, geluid of trilling. Meestal werken wij met het visueel volgen van handbewegingen of een bewegend licht. Soms worden geluiden aangeboden, die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts klinken.  Hoe EMDR exact werkt wordt nog steeds onderzocht, maar het heeft te maken met het tegelijkertijd activeren en deactiveren van hersengebieden. Dit zorgt ervoor dat we de opgeroepen herinneringen vergeten of van hun lading ontdoen.

Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat je hebt waargenomen (gedachten, emoties, sensaties). Hierop wordt vervolgens ingegaan. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Meestal verandert er iets. Je wordt na elke set gevraagd jezelf te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

EMDR-therapie in Maastricht/Limburg

Voor EMDR-therapie in Maastricht, Zuid-Limburg en Nederlands Limburg terecht bij de Psychotherapie Praktijk Limburg. Onze praktijk werkt zonder wachtlijsten. 

EMDR-therapeut Maastricht

Dr. Anna Huysse is ervaren EMDR-therapeut. Zij is aanvullend getraind in EMDR-behandeling. Als je contact opneemt, wordt gevraagd een aanmeldingsformulier in te vullen. Daarna volgt een kennismakings- of intakegesprek, waarin je samen met Dr. Anna Huysse kijkt of er een klik is en of de EMDR-aanpak passend is. 

Hoe effectief is EMDR?

EMDR is een intensieve en snelle therapie die voor veel van onze cliënten een verschil van dag en nacht betekenen. De behandeling leidt ertoe dat herinneringen hun kracht en emotionele lading verliezen. Het wordt mogelijk om zonder angst aan gebeurtenis(sen) terug te denken. Soms veranderen de herinneringen zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of onbeduidend. Een andere mogelijkheid is dat er nieuwe gedachten of inzichten ontstaan, met een minder bedreigende betekenis. Als het gaat om een trauma ontstaan na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan ervaren mensen vaak al na enkele bijeenkomsten aanmerkelijke verbeteringen. Bij patiënten die langdurig trauma hebben opgelopen (bijvoorbeeld incest) en bij complexe problematiek duurt de behandeling langer. Wil jij weten of jouw klachten kunnen worden aangepakt met EMDR? Wil jij op de toppen van je vermogens presteren? 

Wat kost EMDR?

Bij de Psychotherapiepraktijk Limburg kost EMDR-therapie 99 euro per sessie (uitgaande van 60 minuten). Na de intake kan vaak al een redelijk betrouwbare inschatting worden gemaakt van het aantal behandelingen dat minimaal nodig is. De vergoeding is afhankelijk van je verzekeraar en jouw verzekeringspakket. 

Is EMDR onderzocht en werkt het?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. De methode is daarmee ‘evidence based’, de verdere wetenschappelijke zoektocht naar het ‘hoe en waarom’ van deze behandelmethode is nog in volle gang en wordt vanuit onze praktijk vervolgd en waar mogelijk ondersteund.

In 2009 heeft de ‘International Society for Traumatic Stress Studies’ EMDR ingedeeld als een ‘evidence-based level A’ behandeling voor PTSD bij volwassen.

Andere organisaties die EMDR hebben omarmd zijn onder andere:

 • Dutch National Steering Committee, Guidelines Mental Health and Care
 • The American Psychiatric Association
 • National Institute for Clinical Excellence
 • Australian Centre for Posttraumatic Mental Health
 • International Society for Traumatic Stress Studies
 • the Departments of Veterans Affairs and Defense
 • SAMHSA, National Registry of Evidence-based Programs and Practices
 • World Health Organization

 

Is EMDR iets voor mij?

Aan het begin van de therapie zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van jouw klachten en wensen. Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder je persoonlijke draagkracht. Op basis van de intake en verkennende gesprekken zal Dr. Anna Huysse vaststellen of een gerichte aanpak nodig is en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt. Haar analyse en het voorgestelde plan van aanpak worden samen doorgenomen. Ben je geïnteresseerd in EMDR behandeling in Maastricht, Zuid-Limburg of Nederlands Limburg? 

Traumatherapie in Maastricht/Limburg

Voor traumatherapie in Maastricht (Zuid-Limburg/Nederlands Limburg) terecht bij de Psychotherapie Praktijk Limburg.  Zoek je hulp bij traumaverwerking en overweeg je traumatherapie in Maastricht, Zuid-Limburg, (Nederlands) Limburg ? 

Psychotherapiepraktijk Limburg

 • Ervaring met traumaverwerking

Traumaverwerking is intensief voor zowel voor de cliënt als de therapeut. Bij de Psychotherapie Praktijk Limburg wordt altijd gewerkt met evidence based modaliteiten. Zo bieden wij EMDR als behandelvorm aan. Het is verder belangrijk dat Dr. Anna Huysse als therapeut de protocollen nauwgezet volgt, rust bewaart tijdens de sessies en de juiste nazorg aanbiedt. Het is juist bij traumabehandeling van belang dat de behandelaar genoeg bagage meebrengt. In het begin van de traumatherapie zal Dr. Anna Huysse uitgebreid aandacht besteden aan de oorzaak en achtergrond van je klachten. Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder je ‘persoonlijke draagkracht’.

Wil je een intake inplannen en onderzoeken of deze traumaverwerking aansluit bij jouw behoeften? Maak onderaan de pagina een afspraak.

 • Extra afspraken met client

In geval van traumaverwerking maken wij bij de Psychotherapie Praktijk Limburg enkele aanvullende afspraken met met jou. We plannen in de eerste fase wekelijks bijeenkomsten. Deze afspraken worden niet verplaatst en je meld je alleen in absolute noodgevallen af. Verder houd je de therapeut op de hoogte van eventuele bijzonderheden. In een bepaalde fase van de behandeling kan jou een 24-uurs telefonische bereikbaarheid als service worden aangeboden.

 • Geen wachttijden

Traumabehandeling en wachttijden vinden wij niet passen. Wij garanderen een intake binnen enkele weken. Omdat we geen wachtlijst hebben, kun je snel beginnen.

Zoek jij direct professionele hulp en wil je zonder wachttijden je traumabehandeling starten?  

 • EMDR tool

In verband met maximale concentratie op waarneming (wat gebeurt er met jou qua stem, houding, uitdrukking, oogopslag, ed. ?) maken wij in onze praktijk gebruik van een EMDR lichtbalk, koptelefoon en handtrillers. Gelet op het Coronavirus biedt dit als aanvullend voordeel dat de social distancing (1,5 meter afstand) kan worden gewaarborgd. Wij starten binnenkort aan een pilot met Virtual Reality EMDR voor traumaverwerking. Deze aanpak is veelbelovend. Cliënten ontvangen door deze innovatieve multimediale benadering meer belasting van werkgeheugen. 

 • Online EMDR /Remote EMDR

Afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden behoort online EMDR (ook wel Remote of virtual EMDR) tot de mogelijkheden. Je staat dan via e-mail en videogesprek in contact met de behandelaar. Je kunt therapiesessies vanuit het comfort van jouw eigen huis volgen. Op deze manier kan online therapie bijdragen aan minder stress en een meer ontspannen sfeer. Andere voordelen zijn dat jij niet gebonden bent aan reistijden en standaard werktijden.

 • Flexible werktijden

Indien nodig kunnen therapiesessies ’s ook avonds of in het weekend worden gepland. Dit is duurder maar uiteindelijk bespaart het sommige klanten tijd en kosten.  

Referenties

 1. Shapiro, Francine; Laliotis, Deany (12 October 2010). “EMDR and the adaptive information processing model: Integrative treatment and case conceptualization”. Clinical Social Work Journal. 39(2): 191–200. doi:1007/s10615-010-0300-7.
 2. Shapiro, F (1989). “Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories”. Journal of Traumatic Stress. 2(2): 199–223. doi:1002/jts.2490020207Feske, Ulrike (1998). “Eye movement desensitization and reprocessing treatment for posttraumatic stress disorder”. Clinical Psychology: Science and Practice. 5(2): 171–181. doi:1111/j.1468-2850.1998.tb00142.x.
 3. Schnyder, Ulrich; Cloitre, Marylène (2015-02-14). Evidence Based Treatments for Trauma-Related Psychological Disorders: A Practical Guide for CliniciansISBN9783319071091. Retrieved 2015-04-20.
 4. “Guidelines for the management of conditions that are specifically related to stress”Geneva: World Health Organization. 2013. PMID24049868.
 5. “Post-traumatic stress disorder – NICE Pathways”. NICE pathways – (2005) NICE guideline CG26. 2005.
 6. Lee CW; Cuijpers P (2013). “A meta-analysis of the contribution of eye movements in processing emotional memories”. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 44(2): 231–239. doi:1016/j.jbtep.2012.11.001PMID23266601.
 7. Lee CW, Cuijpers P (2013). “A meta-analysis of the contribution of eye movements in processing emotional memories”. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 44(2): 231–239. doi:1016/j.jbtep.2012.11.001PMID23266601.
 8. doi:1002/14651858.CD003388.pub4PMID24338345.
 9. Watts BV, Schnurr PP, Mayo L, Young-Xu Y, Weeks WB, Friedman MJ (2013). “Meta-analysis of the efficacy of treatments for posttraumatic stress disorder”. Journal of Clinical Psychiatry. 74(6): e541–550. doi:4088/JCP.12r08225PMID23842024.
 10. Vickerman, K. A.; Margolin, G. (2009). “Rape treatment outcome research: Empirical findings and state of the literature”Clinical Psychology Review. 29(5): 431–448. doi:1016/j.cpr.2009.04.004PMC2773678 . PMID 19442425.
 11. Seidler GH, Wagner FE (2006). “Comparing the efficacy of EMDR and trauma-focused cognitive-behavioral therapy in the treatment of PTSD: a meta-analytic study”. Psychological Medicine. 36(11): 1515–1522. doi:1017/S0033291706007963PMID 16740177.
 12. Bradley, R.; Greene, J.; Russ, E.; Dutra, L.; Westen, D. (2005). “A multidimensional meta-analysis of psychotherapy for PTSD”. The American Journal of Psychiatry. 162(2): 214–227. doi:1176/appi.ajp.162.2.214PMID15677582.
 13. Seidler, GH; Wagner, FE (November 2006). “Comparing the efficacy of EMDR and trauma-focused cognitive-behavioral therapy in the treatment of PTSD: a meta-analytic study”. Psychological Medicine. 36(11): 1515–22. doi:1017/s0033291706007963PMID16740177.
 14. Foa EB; Keane TM; Friedman MJ (2009). “Effective treatments for PTSD: Practice guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies”. New York: Guilford Press.
 15. Dutch National Steering Committee Guidelines Mental Health and Care (2003). “Guidelines for the diagnosis treatment and management of adult clients with an anxiety disorder”. Utrecht, Netherlands: The Dutch Institute for Healthcare Improvement (CBO).
 16. Department of Veterans Affairs & Department of Defense (2010). VA/DoD Clinical Practice Guideline for the Management of Post-Traumatic Stress. Washington, DC: Veterans Health Administration, Department of Veterans Affairs and Health Affairs, Department of Defense
 17. Foa, E.B., Keane, T.M., Friedman, M.J., & Cohen, J.A. (2009). Effective treatments for PTSD: Practice Guidelines of the International Society for Traumatic Stress Studies New York: Guilford Press.
 18. Scott CV; Briere J (2006). Principles of trauma therapy : a guide to symptoms, evaluation, and treatment. Thousand Oaks, California: Sage Publications. p. 312. ISBN0-7619-2921-5.
 19. Brown S, Shapiro F (October 2006). “EMDR in the treatment of borderline personality disorder”. Clinical Case Studies. 5(5): 403–420. doi:1177/1534650104271773.
 20. Bennett, J., Bickley, J., Vernon, T., Olusoga, P., & Maynard, I. Preliminary Evidence for the Treatment of Performance Blocks in Sport: The Efficacy of EMDR With Graded Exposure. J EMDR Prac Res(2), 96-110. doi:10.1891/1933-3196.11.2.96
 21. Foster, S. L. (2012). Integrating positive psychology applications into the EMDR Peak Performance protocol. Revue Européenne de Psychologie Appliquée/European Review of Applied Psychology, 62(4), 213-217. doi:10.1016/j.erap.2012.04.005