Geluk: moeten we daar iets mee?

Sinds mijn studiejaren ga ik regelmatig naar programma’s van Studium Generale. Vorige week ging ik naar een lezing over geluk. Ik reageer altijd een beetje allergisch op het woord geluk. Mijn persoonlijke mening is dat wij te veel druk ervaren om gelukkig te zijn. Dit werkt contraproductief en heeft geleid tot afstand van onszelf als geheel en van onze negatieve ervaringen (gedachtes, emoties, lichamelijke sensaties). Hoe kunnen wij gelukkig zijn als wij een deel van de realiteit waarnemen en de rest vermijden? Maar ja, ons brein heeft een negatieve bias en scant constant voor gevaar. Het is daarom belangrijk je hersenen te trainen om aandacht te geven aan veilige stimula.
Prof. Meike Bartels vertelde over tweelingenonderzoek, moleculair genetisch onderzoek, omgevingsonderzoek, en benadrukt dat focus op geluk van toegevoegde waarde kan zijn voor de maatschappij. Geluk is dan gedefinieerd als een combinatie van 3 elementen: ‘happiness, life satisfaction, and quality of life’.
Zijn het onze genen of juist de omgevingsfactoren die ons gelukkig maken? Uit onderzoek blijkt dat de genen 40 procent van het geluksgevoel verklaren en omgevingsfactoren 60 procent.
‘Geluk is een katalysator. Het is een begin. Geluk kan je trainen. Maar er is geen protocol dat je gelukkig kan maken.’ volgens Meike Bartels.
Aan de eind van de lezing was ik nog niet overtuigd dat het streven naar geluk goed is voor de mens. Naar mijn mening is het nadrukkelijk streven naar geluk juist het spoor dat ons ongelukkiger kan maken. De eerste stap is om in contact te komen met wat er is, hier en nu. En dit is vaak juist niet het gelukkige gevoel is. Kunnen wij dat eerst waarnemen en valideren en pas daarna richten op de gelukstraining?
De tip is om geen afstand te nemen van negatieve ervaringen en vervolgens op een speelse manier jezelf te trainen.
Zie onder een paar tools die op de lezing zijn gedeeld die jou gelukkiger kunnen maken.

– dankbaarheidsbrieven schijven

– count your blessings

– optimisme oefenen

– iets aardigs voor iemand anders doen

– je eigen krachten leren kenen en gebruiken

– leven volgens je eigen normen en waarden

Mis je iets, heb je iets anders gevonden dat jou helpt om jezelf gelukkiger te voelen? Laat mij even weten door dat onder te delen.
Hartelijke groet, Anna