heart math

Heartmath

De kracht van het programma ligt in de combinatie van eenvoud en effect. De krachtige verbeteringen die bereikt worden door toepassing van de HeartMath technieken zijn gebaseerd op meer dan 19 jaar diepgaand onderzoek. De wetenschappelijke basis is vertaald naar technieken die gemakkelijk te leren zijn en altijd en overal toepasbaar zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat hart en brein zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Het hart wordt in deze aanpak benut als een ‘meetbare’ ingang voor verandering.

Wat is HeartMath?

HeartMath is gebaseerd op het inzicht dat hartritmepatronen de beste weerspiegeling zijn van onze innerlijke toestand. HeartMath werkt op basis van biofeedback. Dit is een therapie waar met een sensor belangrijke lichaamsfuncties worden gemeten. Biofeedback is bedoeld om te meten en te leren hoe jouw lichaam werkt. Het vertrekpunt is dat jij jouw gezondheid kunt verbeteren door bewuster te worden hoe je lichaam reageert op stressoren en andere prikkels. Door hoger bewustzijn (wanneer en hoe stress bij jou optreedt) kun je jezelf beter reguleren.

De mens kan worden gezien als een dynamisch systeem, dat functioneert in voortdurend veranderende omstandigheden. Wij streven daarbij naar evenwicht. Onze hersenen houden niet van veranderingen, zeker geen onverwachte veranderingen. Als de balans door nieuwe of ‘bedreigende’ omstandigheden verstoord raakt, noemen we dat ‘stress’. In onze hectische maatschappij werkt onze nervus vagus vaak niet meer naar behoren. De zenuw is uitgeput door chronische stress en minder actief. Het zenuwstelsel dat ons hoort te kalmeren en ons in balans brengt, is zelf in rust. Dit kan dramatische gevolgen hebben. Het kan een verhoogde bloeddruk, maar ook een verstoring van de hersenfunctie veroorzaken. Veel psychosomatische aandoeningen zijn hiertoe te herleiden. Het is dus zaak de nervus vagus wakker te maken en het zenuwstelsel weer in balans te brengen. Door effectieve mentale en fysieke reacties op stress te trainen, helpt de biofeedback van HeartMath jouw lichaamsprocessen zoals het ritme van je hartslag te beïnvloeden.  Je leert zo om beter te navigeren door stressvolle periode in je leven.

Wanneer is HeartMath System geschikt?

Biofeedback wordt gebruikt om tal van lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen, waaronder:

 • angststoornissen en stress
 • PTSS
 • hoge bloeddruk
 • hartritme problemen
 • chronische pijnen

Maar ook bij psychosomatische aandoeningen als astmatische klachten, incontinentie of constipatie kan biofeedback worden overwogen.

Is Heartmath iets voor mij?

Het Institute of Stress (USA) claimt dat 90% van alle gezondheidsproblemen gerelateerd zijn aan stress. Ervaar jij lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, somberheid en hartkloppingen? Kunnen artsen geen oorzaken vinden? Of treedt er bij herhaling terugval op?  Ben jij dus officieel niet ziek maar ervaar je wel dagelijks forse gezondheidsproblemen? Of heb jij last van extreme podiumangst in je beroepspraktijk? Presteer jij onder jouw niveau en heb jij problemen met atletische, cognitieve en artistieke prestaties?

Neem dan weer de leiding over hoe jij je voelt!

 • Als jij (chronische) stress wilt loslaten en balans hervinden
 • Als jij jouw veerkracht wilt vergroten
 • Als je meer een doener bent die het lastig vindt om gevoelens te verwoorden
 • Als je een praktische, visuele, niet-invasieve aanpak zoekt die niet afhankelijk is van medicijnen
 • Als jij de intelligentie/intuïtie van je hart wilt benutten
 • Als jij hart en brein in sync met elkaar wilt brengen
 • Als je binnen 6-9 weken concrete verbetering wilt zien

Dan is het zeker de moeite waard om HeartMath te verkennen!

Hoe werkt HeartMath System?

Ons hartritme varieert. De tijdsintervallen tussen hartslagen wisselen constant. Dit staat bekend als hartritme variabiliteit (HRV). Analyse van de HRV laat zien dat het hart gevoelig is voor emotionele veranderingen. Hart en brein staan idealiter uitgelijnd. Gedachten, gevoelens en emoties zijn dan in harmonie. Uit onderzoek is gebleken dat een hoge HRV een belangrijke marker is voor onze gezondheid en welbevinden:   

 • Een hoge HRV een maat is voor flexibiliteit en vitaliteit
 • Een lage HRV is een voorspeller voor de kans op ziekte en dood
 • HRV neemt af met de leeftijd
 • HRV wordt beïnvloed door cafeïne, roken en medicatie

Wij kunnen HRV optimaal houden door gezond te leven, te bewegen en onze stress goed te managen. Met HeartMath train je om met behulp van biofeedback rustiger te ademen, naar een meer positieve emotionele staat te gaan en te herstellen van spanning. HeartMath is een eenvoudige, haast speelse toepassing en geeft je grip op jouw gezondheid. Je kunt aan de hand van grafieken, animaties geluiden en data op het beeldscherm jouw hartritme (HRV) observeren en beïnvloeden. Dit blijkt in de praktijk een uiterst effectieve aanpak om beter met stress om te gaan. De HRV weerspiegelt jouw niveau van innerlijk evenwicht en jouw emotionele toestand.

Hoe effectief is HeartMath ?

HeartMath wordt al meer dan 30 jaar wetenschappelijk onderzocht. Inmiddels zijn meer dan 400 onafhankelijke peer-reviewed onderzoeken uitgevoerd. De aanpak is wereldwijd geaccepteerd door de gezondheidszorg, meer dan 10.000 professionals gebruiken HeartMath. Het HeartMath Insitute in Californië doet zelf onderzoek rond hartcoherentie, maar er wordt ook veel onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door ziekenhuizen en universiteiten in o.a. Amerika, Canada, Australië, Nederland, Zweden en Frankrijk. Wereldwijd tonen de studies aan dat de HeartMath technieken leiden tot een hoger prestatievermogen, minder stress, verbeterd welbevinden en meer emotionele stabiliteit.

Ziekenhuizen en scholen die HearthMath gebruiken hebben studies uitgevoerd met meer dan 11.500 mensen naar HeartMath-training. Verbeteringen in slechts 6-9 weken zijn keer op keer aangetoond in het mentale en emotionele welzijn. Meer specifiek zijn dit de gemeten resultaten:  

 • 24% verbetering van het vermogen om te focussen
 • 30% verbetering van de slaap
 • 38% verbetering in kalmte
 • 46% minder angst
 • 48% minder vermoeidheid
 • 56% daling van depressie

HRV biofeedbacktraining wordt steeds geassocieerd met een grote vermindering van zelfgerapporteerde stress en angst. Cliënten ervaren dus wezenlijke verbeteringen in hun omgang met stress en kwaliteit van leven door de training volgens de HeartMath methodiek.

Is HeartMath iets voor mij?

Aan het begin van de therapie zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van jouw klachten en wensen. Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt van een aantal individuele kenmerken. Op basis van de intake en verkennende gesprekken zal Dr. Anna Huysse vaststellen welke aanpak nodig is en of/hoe HeartMath hierin past. Een voordeel is bijvoorbeeld dat HeartMath kan worden benut als telehealth tool, zodat je tussen de therapiesessie door thuis kunt oefenen. De analyse en het voorgestelde behandelplan worden samen doorgenomen. Ben je geïnteresseerd in de kracht van hartritmevariabiliteit-biofeedback? LINK

HeartMath en de Psychotherapie Praktijk Limburg

Dr. Anna Huysse is aanvullend getraind in HeartMath. Als je contact opneemt, wordt gevraagd een aanmeldingsformulier in te vullen. Daarna volgt een kennismakings- of intakegesprek, waarin je samen met Dr. Anna Huysse kijkt of er een klik is en of de HeartMath -aanpak passend is. Dr. Anna Huysse is als therapeute getraind in het inzetten van HeartMath-tools bij cliënten die lijden aan posttraumatische stressstoornis, verslavingen, chronische pijn, burnout, verdriet en andere traumagerelateerde aandoeningen. Zij maakt deel uit van een internationaal netwerk dat klinische en case-illustraties en effectieve protocollen voor de HeartMath-technologieën voor een verscheidenheid aan klinische populaties uitwisselt.

HeartMath System in Maastricht/Limburg

Voor HeartMath -therapie in Maastricht, Zuid-Limburg en Nederlands Limburg kun terecht bij de Psychotherapie Praktijk Limburg. Onze praktijk werkt zonder wachtlijsten.