relatietherapie-limburg-maastricht

Relatietherapie

 

Wat doet een relatietherapeut – koppeltherapeut?

De relatietherapeut zich richt op de relatie en neemt zo een neutrale positie in. De relatietherapeut of koppeltherapeut neemt patronen waar in de relatie en analyseert deze. In onze praktijk gebeurt dit meestal via enkele individuele gesprekken, gevolgd door een reeks van gecombineerde bijeenkomsten. Wij kijken dan naar 1) de ingeslepen patronen in omgang en communicatie, 2) wat ieders (onvervulde) behoeften en zorgen zijn in de relatie en 3) hoe jullie deze routines kunnen doorbreken. Zoek jij een ervaren en succesvolle relatietherapeut, relatiecoach, koppeltherapeut, of huwelijkstherapeut in Maastricht of (Zuid) Limburg? 

 

Wanneer in relatietherapie/koppeltherapie?

In de meeste gevallen gaan koppels in therapie wanneer er enerzijds sprake is van binding, beloften, liefde, genegenheid, gezamenlijkheid (kinderen, huis, vrienden) en anderzijds om dat het zo niet verder gaat (onbegrip, afstand, kritiek, verwijten, ruzie, geen intimiteit, ontrouw, overspel, ziekelijke jaloezie, ed). Vaak hebben de partners hierover al veel gepraat en naar oplossingen gezocht, maar komen er zelf niet uit. Soms wordt er gevlucht in werk, alcohol, drugs of andere relaties. Een of beide partners zijn gewoon niet gelukkig en volledig zichzelf. Thuis voelt niet meer als een veilige haven. Het is dan tijd om een professionele hulp in te schakelen. Gaat jullie relatie de verkeerde kant op? Ervaar je negatieve interactiepatronen in je relatie, nemen de conflicten jullie steeds sneller en heftiger op sleeptouw? Wil je deze negatieve spiraal doorbreken? Wil je jouw relatie herstellen, verdiepen of op een goede manier afronden? Zoek jij een relatietherapeut in Maastricht, Zuid-Limburg of Nederlands Limburg?

 

Waar zijn we elkaar misgelopen?

Mensen ontwikkelen zich en relaties ook, vaak op basis van veranderende omstandigheden. Soms wordt je partner ziek en/of onstaan psychische problemen, zoals depressie of burn out. Ook kan er sprake zijn van veel en aanhoudende stress, bijvoorbeeld geld of werkgerelaterd. Ongewenst zwangerschap of juist andersom zwangerschapsproblemen, een miskraam of slepende IVF behandelingen zijn andere voorbeelden van omstandigheden die veel druk kunnen plaatsen op je relatie. Maar ook de geboorte van een of meer kinderen en hun opvoeding gaat bij veel paren ten koste gaan van de tijd voor elkaar. Al deze voorbeelden illustreren dat er voortdurend aandacht nodig is om elkaar te blijven vinden en niet uit elkaar te groeien. Relatietherapie kan jouw relatie weer een impuls geven.

 

Helpt relatietherapie? Wat zijn effecten van relatietherapie?

Dit zijn vragen die vaak aan ons worden gesteld. Het doel van relatietherapie is om samen bewuster te worden van de blokkades en patronen die een fijne relatie in de weg staan en … om deze op te heffen. Op basis van feedback van onze clienten heeft onze EFT-relatietherapie bijgedragen aan:

• Gevoel van verbinding (‘de afstand tussen ons is overbrugd’)
• Meer intimiteit (‘wij zijn weer graag bij elkaar en ons liedesleven is weer op gang gekomen’)
• Gevoel van beorgenheid en veiligheid (‘ik voel me weer bij haar thuis’)
• Betere communicatie (‘wij kunnen eindelijk problemen oplossen zonder dat ik schreeuw en hij wegloopt’)
• Inzicht (‘Ik begrijp beter haar emoties. Onder die boosheid zat veel pijn. Ik zie scherper wat ik zelf deed en waarmee ik mijn partner ongewild veel pijn deed’)
• Het vermogen terugkerende conflicten te descaleren (‘Wij herkennen het begin van onze dans en passen dan toe wat Anna ons heeft geleerd’)
• Herstel van vertrouwen (‘Ik ben het niet vergeten, maar heb het achter ons gelaten en hem vergeven’)
• Communicatie (‘Ik niet zo’n prater, maar kan vaker uitspreken wat ik voel en nodig heb’)
• Eerlijker rolverdeling en beter afspraken over opvoeding (‘We trekken nu vaker 1 lijn naar de kinderen, en dat is beter voor iedereen’)
• Vrijheid (‘Ik voel meer ruimte en vrijheid om mezelf te zijn en iedereen doet ook zijn eigen ding. Daarna is het fijner om weer samen te zijn’)
• Verschillen bespreekbaar maken en grenzen aangeven (‘Ik ben beter in staat mijn grenzen aan te geven op een manier die hij begrijpt en niet als kwetsend ervaart’)
• Liefde en waardering (‘Ik voel weer meer waardering over en weer’)
• Ontspanning (‘Er is weer meer ruimte om te spelen, te dollen en te ontspannen, zoals aan het begin van onze relatie’)
• Er zijn (‘Zij kan nu beter uitleggen wat pijn doet of waar haar behoeften liggen, zonder zo boos te worden. Dat helpt mij enorm om niet weg te lopen, maar er gewoon te zijn’)
• Zicht op patronen (‘Vroeger was ik gefocused op de inhoud van de ruzies. Ik zie nu dat het hier helemaal niet om ging. Wij zien nu onderliggende patronen en kunnen die doorbreken’)
• Rendement (‘De therapie was niet goedkoop, maar de beste investering die ik heb gemaakt en veel goedkoper dan een scheiding’)

Wil jij dit en zoek je daarbij deskundige begeleiding?

 

Wat vraagt realtietherapie van mij/ons?

Als je als koppel besluit om voor relatietherapie of huwelijkstherapie te gaan, helpt het volgende om er samen een succes van te maken:
-Wees eerlijk naar elkaar. Ook als je het oneens bent en zijn er grote verschillen van inzicht, erken wel elkaars gevoelens.
-Ben bereid om naar jezelf te kijken en durf jouw eigen aandeel in de situatie onder ogen te zien (de relatieproblemen zijn niet jouw schuld, óf de schuld van je partner)
-Deel ook welke kwaliteiten jij waardeert of waaruit de magie bestond eerder in jullie relatie.
-Geef de ander bewust waardering voor zijn/haar inspanning
-Stel tijdens de therapie grote beslissingen (bv scheiding) even uit
-Wees open en eerlijk naar de therapeut. Houd in gedachten dat het niet de taak of rol is van de relatietherapeut om te oordelen of een kant te kiezen.
-Maak werk van eventuele huiswerkopdrachten
-Boek tijd voor elkaar om te praten en leuke dingen te doen
-Raak niet opgesloten in de relatie en blijf je eigen leven leiden.

Als beide partners hun eigen aandeel onder ogen te zien, bereid zijn om te werken aan hun relatie en situaties anders willen aanpakken, is er een uitstekende kans om te bouwen aan een gezonde, en bevredigende relatie. Heb jij de kracht om in de spiegel te kijken en samen voor het behoud of de verdieping van jullie relatie te gaan? Start dan hier een intensieve relatietherapie. 

 

Alleen of samen?

Meestal besluiten partners om samen en tegelijkertijd te starten met koppeltherapie. Er zijn gevallen waarin je kunt overwegen te starten met individuele therapie:
-er kunnen individuele problemen ten grondslag liggen aan een disfunctionele relatie. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een jeugdtrauma of een persoonlijkheidsstoornis. Het is verstandig om dit aan te pakken.
-Het is mogelijk dat jouw partner relatietherapie geheel niet of nog ziet zitten. Je hoeft niet perse samen in therapie om een relatie te verbeteren
-Soms heeft een van de partners twijfels over de levensvatbaarheid van de relatie en wil dit eerst met een professional verkennen
-Misschien is een van de partners reflectiever en minder in staat om zich vlot te uiten als het over moeilijke onderwerpen gaat

In dergelijke situaties wordt soms gestart met een individuele therapie, meestal met de intentie om de partner in een volgende fase te betrekken in de gesprekken. It takes two to tango.

 

Hoelang duurt relatietherapie?

Na het kennismakingsgesprek spreken we meestal 1 of 2 individuele gesprekken af. Dr. Anna Huysse spreekt dan apart met beide partners. Daarna start het gemeenschappijke deel aan de hand van 7 gesprekken voor een hechte en veilige relatie (zie ook EFT). Tussentijds bepalen we of het het zinvol is om door te gaan. De gesprekken duren 1,5 uur. Meestal plannen wij eens per 1 tot 3 weken een gesprek. De frequentie wordt vastgesteld in overleg met de therapeut.

 

Wat is Emotionally Focused Therapy ofwel EFT?

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een relatief nieuwe relatietherapie. EFT is niettemin een goed onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. Grondlegger Sue Johnson deed wetenschappelijk onderzoek naar relatieproblemen. Haar hoofdconclusie was dat emotionele basis van relatievraagstuken in hechtingsproblemen ligt. Hechting is van levensbelang en bijbehorende emoties worden bij de therapie als ingang gebruikt. EFT Relatietherapie is hierdoor een krachtige behandelmethode. Er zijn diverse populaire boeken verschenen over de aanpak: waaronder ‘Houd me vast’.

EFT is een kortdurende vorm van relatietherapie. De aanpak bestaat uit 7-9 stappen/gesprekken, onderverdeeld in 3 fasen.
• Fase 1: het herkennen van patronen binnen je relatie;
• Fase 2: het uitspreken van angsten en behoeftes; en
• Fase 3: het doorbreken van patronen.
Tussen de gesprekken wordt er ‘huiswerk’ gedaan (meestal onder gebruikmaking van het EFT-werkboek).

 

Werkt EFT?

EFT heeft aantoonbaar een sterk positief effect op jullie verbondenheid. Daarnaast verbetert het ook intimiteit, vertrouwen, vergeven van kwetsuren in de relatie (bv ontrouw) en de seksuele relatie. EFT is ook effectief als een van beiden last heeft van psychische of lichamelijke klachten zoals PTSS of depressie. Verder blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat er na EFT-therapie heel weinig terugval is. EFT Relatietherapie is vooral geschikt voor matige tot ernstige problemen binnen de partnerrelatie.

 

Wat kost relatietherapie?

Bij de Psychotherapiepraktijk Limburg kosten relatietherapie 75 euro per persoon per sessie (90 minuten).

 

EFT-therapeut

Dr. Anna Huysse is EFT-therapeut. Zij is aanvullend getraind in de ‘Houd me vast’-methodiek. Als je contact opneemt, wordt gevraagd een intakeformulier in te vullen. Daarna volgt een kennismakings- of intakegesprek, waarin jullie samen met de Dr. Anna Huysse kijken of er een klik is en of de EFT-aanpak passend is. Haar rol is vooral om even uit te zoomen om de problemen te overzien. Daarnaast brengt Anna veel specialistische kennis en ervaring in, die nodig zijn om relatieproblemen op te lossen.