Werkvormen

Er zijn veel soorten psychotherapie, elk met zijn eigen aanpak. Het type therapie dat bij jou past, hangt af van de individuele omstandigheden.

Specialismen binnen de Psychotherapie Praktijk Limburg (Maastricht) zijn:

EMDR therapie
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Positieve psychotherapie
Positieve Psychotherapie
ACT
Acceptance en Commitment Therapie (ACT)​
Compassion Focused Therapy
Compassion Focused Therapy
EFT-Limburg
Emotion Focused Therapy (EFT)
Hypnotherapie
Hypnotherapie
heart math
Heart Math

 

Tijdens de intake wordt een inschatting gemaakt van de uitdagingen waar je voor staat en welke werkvormen(en) het beste passen. Dit wordt samen besproken aan de hand van het concept behandelplan.

 

Oplossen van mentale problemen

Soms domineren psychische aandoeningen je leven in negatieve zin. Het staat de kwaliteit van je leven in de weg, zoals diepe angsten, paniekaanvallen, ernstige stemmingswisselingen, depressieve gevoelens, stoornissen (bijvoorbeeld anorexia nervosa of boulimie), nerveuze spanningen, verslavingen of trauma´s (PTSD).

 

Omgaan met bijzondere omstandigheden

Jouw vraag kan ook gewoon betrekking hebben op tijdelijke ondersteuning bij psychologische spanningen en moeilijke omstandigheden die in ieders leven kunnen voorkomen.

 

Versnellen van persoonlijke groei

Steeds meer mensen ontdekken psychotherapie als een effectieve aanpak voor persoonlijke ontwikkeling. Het vertrekpunt is dan niet een ernstige stoornis of psychische problemen. Deze cliënten komen naar onze praktijk in Maastricht om de regie op hun leven te vergroten. Zij willen woekeren met hun talenten en hun potentieel volledig benutten. Vaak zijn dit studenten, managers, topsporters, kunstenaars en professionals.

Werkvormen in detail

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een relatief nieuwe en daarmee niet-traditionele vorm van psychotherapie. EMDR is begin jaren negentig ontwikkeld, door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de afgelopen decennia is deze aanpak verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. EMDR groeit snel in populariteit en is vooral bekend geworden door de behandeling van Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

Positieve Psychotherapie

Het woord “positieve” in de naam van de Positieve Psychotherapie is afgeleid van het Latijns woord ‘positum’, in de betekenis van ‘het gegeven, geheel’. U brengt namelijk niet alleen stoornissen en conflicten in. U brengt ook de capaciteiten mee om uw problemen/conflicten op te lossen!

ACT

In ACT wordt mensen geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

Compassion Focused Therapy

Compassie (of mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining. Terwijl medelijden vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit, vraagt compassie om moed en ruimhartigheid.

Emotion Focused Therapy

Emotion focused Therapy (EFT) is een kortdurende vorm van relatietherapie. EFT richt zich op emotionele betrokkenheid en helende ervarigen, niet op communicatie of inzicht. De aanpak bestaat uit 8-20 sessies, onderverdeeld in 3 fasen en 9 stappen.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is één van de oudste vormen van psychotherapie. Het is een verbale therapie, waarbij de trance gebruikt wordt voor verschillende doeleinden. Je bereikt zo delen van jezelf waar je met je rationele bewustzijn geen toegang toe hebt.

Heart Math

In de Heart Math staan de thema’s lichaamsbewustzijn en emotieregulatie centraal. Door middel van biofeedback op hartritme ervaren je hoe joe omgaan met stress en hoe je jezelf in een meer optimale toestand kunnen brengen. Door oefenen met diverse technieken leer je hoe die in het dagelijks leven kunnen inzetten. De effecten zijn direct merkbaar, zichtbaar en meetbaar. Het gebruik van de HeartMath programma’s heeft in veel gevallen geleid tot verbetering van het immuunsysteem, lagere bloeddruk, minder stresshormoon en verbeterd welbevinden.